Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT

Hoe gaat Praktisch Autisme om met je persoonsgegevens?

Praktisch Autisme gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Als je je naam en adres invult voor bijvoorbeeld een contactverzoek, zullen deze gegevens niet worden gebruikt om je ook andere zaken toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat jouw gegevens niet worden doorgegeven aan derden tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt achtergelaten.

Als je het niet eens bent met dit privacybeleid zal ik je gegevens uit mijn bestand verwijderen. Ook kun je navragen welke gegevens ik van je heb opgeslagen.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van burgers te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de websites van Praktisch Autisme. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de AVG. Kijk voor meer informatie over de AVG op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

 

© 2023 Praktisch Autisme - Rotterdam - 010-8453107 - Contact
Algemene voorwaarden - KvK 24429096
Ontworpen door autismeinformatie.nl